Liên kết website

Mở liên kết

Lượt truy cập: 876,681

Đang online: 16

Lịch thi Tốt nghiệp trung cấp năm 2019, khoá thi ngày 12/03/2019

28/02/2019 07:26:22 GMT+7

LỊCH THI

Tốt nghiệp trung cấp năm 2019, khoá thi ngày 12/03/2019

 

  1. Họp Ban coi thi: 08h00 ngày 11/03/2019
  2. Học sinh tập trung học quy chế thi, nhận thẻ dự thi: 14h00, ngày 11/03/2019.
  3. Lịch thi: học sinh dự thi phải mang theo thẻ dự thi.

Ngày

Buổi thi

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian làm bài

Giờ có mặt tại phòng thi

Giờ bắt đầu làm bài

Giờ thu bài

Ghi chú

12/03/2019

Sáng

 

Chính trị

Viết

90 phút

07h00

08h00

09h30

 

Chiều

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp ngành: Công nghệ thông tin, Kế toán

Trắc nghiệm

60 phút

13h00

14h00

15h00

 

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp ngành: Xây dựng DD&CN, Trồng trọt và BVTV

Viết

90 phút

13h00

14h00

15h30

 

13/03/2019 và 14/03/2019

Sáng, chiều

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành

Theo ngành học

07h00

07h30

Theo ngành

 

 

  1. Học sinh xem kết quả thi: ngày 21/03/2019.                                 
  2. Nhận Giấy tốt nghiệp tạm thời: từ ngày 25/03/2019                                                

 

HIỆU TRƯỞNG ( ĐÃ KÝ)